BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

O nas

logo mosir v 10Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach działa - jako jednostka organizacyjna Gminy Starachowice w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej - od 1 marca 2016 roku.

Przed 1 marca 2016 roku jednostka istniała jako Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach. Zmiana nazwy została dokonana zgodnie z Uchwałą nr I/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Bazę sportowo-rekreacyjną MOSiR stanowią obiekty położone w Starachowicach:

- Zespół Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych "Stadion" przy ulicy Szkolnej 14,

- Kryta Pływalnia przy ulicy Szkolnej 14 b,

- Miejska Hala Sportowa przy ulicy Jana Pawła II 22 wraz z boiskiem przy ulicy Pustowójtówny,

- korty tenisowe przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiej,

- strzelnica sportowa przy ulicy Strzelniczej,

- kąpieliska sezonowe "Piachy" przy ulicy Składowej i "Lubianka" przy ulicy Południowej,

- boiska treningowe na osiedlu Michałów,

- place zabaw oraz siłownie plenerowe i obiekty rekreacyjne na terenach gminnych.

Celem działalności MOSIR jest realizacja obowiązkowych zadań Gminy Starachowice w zakresie kultury fizycznej i administrowania obiektami Gminy, w szczególności w zakresie:

- tworzenia warunków do uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i wypoczynku,

- popularyzacji walorów rekreacji ruchowej,

- organizowania i koordynowania zajęć, zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

- tworzenia, utrzymywania i udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej,

- administrowania, utrzymania i zarządzania obiektami użyteczności publicznej.

MOSIR prowadzi działalność zgodnie z kierunkami rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki wyznaczonymi przez Radę Miejską w Starachowicach.

Do podstawowych zadań MOSIR należy:

- realizacja zadań z zakresu sportu i stała współpraca z starachowickim środowiskiem sportowym,

- organizacja bazy i personelu do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz mieszkańców Starachowic w ramach przydzielonych środków z budżetu miasta,

- udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej stosownie do zapotrzebowania społecznego instytucjom oświatowym, klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym instytucjom i organizacjom społecznym i zawodowym jak również osobom indywidualnym,

- prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej z zakresu działalności MOSIR,

- właściwe eksploatowanie, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania,

- podejmowanie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,

- zarządzanie nieruchomościami gminnymi w zakresie powierzonym.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu MOSiR-u w Starachowicach

zipLogo MOSiR oraz Kryta Pływalnia626.16 KB

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Author: Marek Wójcik

Szybki kontakt:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Szkolna 14
27-200 Starachowice
tel. 041-274-17-07
e-mail: mcriw@o2.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept