BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

News Show Pro GK5

Obozy i wakacje

Obozy i wakacje w mieście

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych dotyczących letniego wypoczynku. Termin składania ofert mija 9 maja 2019 roku o godzinie 15.30.

Olimpiady Specjalne

Oferta organizacji pozarządowej

Prezydent Miasta Starachowice podaje do publicznej wiadomości ofertę Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego – zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Gminna Rada

Zmiany w Gminnej Radzie

Maciej Myszka został wybrany nowym przewodniczącym Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zastąpił on Piotra Babickiego pełniącego społecznie funkcję Przewodniczącego przez dwie kadencje. W składzie Rady znaleźli się nowi przedstawiciele Rady...

RSEvents!Pro Events

Szybki kontakt:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Szkolna 14
27-200 Starachowice
tel. 041-274-17-07
e-mail: mcriw@o2.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept